Het aanbod van Brede School Culemborg is zeer divers. Zo proberen we talent bij kinderen te ontdekken. De lessen van Brede School Culemborg kunnen binnen en/of na schooltijd worden gevolgd. Binnen schooltijd doen alle kinderen natuurlijk mee. Na schooltijd is er een vrijblijvend aanbod waar kinderen zich 5 keer per jaar voor in kunnen schrijven.

De werkwijze voor de naschoolse activiteiten is: Er is aanbod op verschillende dagen. Let dus goed op bij aanmelden. Lessen kunnen 45 minuten, 1 uur of 1,5 uur duren. Kinderen kunnen niet eerder binnenlopen dan het aangegeven tijdstip waarop de lessen starten. Kinderen komen en gaan onder verantwoordelijkheid van de ouders. Er wordt vanuit school geen begeleiding geregeld. In een schooljaar zijn er 5 blokken van 7 lessen, 4 lessen en bij heel veel aanmeldingen kunnen de lessen gesplitst worden. Elk blok valt tussen een schoolvakantie. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de coördinator, Marjolein van Piggelen, door een mail te sturen naar: coordinatie@bsculemborg.nl .

Beschrijving aanbod naschoolse activiteiten:
Sport 
Atletiek / Badminton / Basketbal / Balspel / Capoeira /  / Denksport / Freerunning / Hockey / Judo / Korfbal / Skaten / Tafeltennis / Tennis / Turnen&Kleutergym / Voetbal / Volleybal / Weerbaarheidstraining / Yoga / Zwemmen / Streetdance

Cultuur
Beeldend / Culemborgse Schoolorkesten / Instrument4U / Kasteelclub/Tijdlab / Kinderraad / Muziek /  Codekinderen/Programmeren / TheaterVormgeving / Textielverwerking / Debatteren/deClub van Veerkracht

 

Natuur- en Milieueducatie
Koken / Landschap & Natuur / Techniek & Duurzaamheid